KTH dykarklubb

Dykintresserade studenter vid KTH, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm kan bli medlemmar i KTH DK som är en sportdykarklubb.

 

Så blir man medlem
Enkelt att blir medlem. Det är bara att betala in medlemsavgiften på klubbens plusgirokonto. Viktigt att man anger sin e-postadress då all information i klubben förmedlas via e-post. Se KTH DK hemsida för ytterligare information om medlemsavgifter och vad som gäller för bland annat familjemedlemmar.KTH dykarklubb 11

 

KTH DK – kursanordnaren
KTH DK utbildar dykare enligt förevarande normer från Svenska Sportdykarförbundet, SSDF. SSDF följer i sin tur internationella systemet CMAS som är världsorganisationen för sportdykning. För att CMAS kurser ska passa svenska förhållanden har SSDF har utökat dessa för så att de passa de mer krävande förhållanden som råder i svenska vatten. CMAS är en organisation som samlar dykare.

 

En kursledare i centrum
För kursdeltagare är det bra att veta att KTH DK:s kurser har en kursledare som ansvarar för att allt i en specifik kursomgång. Ofta är vederbörande även instruktör i klubben. Kursledaren är assisterad av ett antal hjälpinstruktörer som också undervisar på kursen.

 

Utbildningsansvarig
För allt från policyfrågor, kommande kurser, instruktörsutbildning till allmänt hållna frågor har KTH DK en utbildningsansvarig instruktör.

 

HLR-utbildning
I CMAS-kurser som KTH DK anordnar ingår HLR-utbildning. CMAS-kurserna ges i tre nivåer, ett-tre stjärnor. I den tvåstjärniga kursen ingår alltid ett tryckkammarbesök.

 

Klubbens bildgalleri
För den som är intresserad av bilder från KTH DK kan se deras bildgalleri på den här länken http://kthdk.se/gallery/bilder.php.

 

På klubbens hemsida annonseras deras kommande dykprogram och de har en dyklogg där klubbens dykrelaterade händelser införs. Man aviserar också på sin hemsida de dykplatser var klubben dyker, vid både vrak- och naturdyk. Man anordnar också Sjöjungfruträffen en årlig sammankomst för dykande tjejer i Mälardalen.

 

KTH DK verkar för förståelse och utveckling av teknisk dykning.

gazeti