Teknisk dykning

Teknisk dykning är något som enbart rutinerade dykare bör ägna sig åt. Även för en skicklig dykare är det lätt att begå misstag. Misstag som mycket lätt kan bli ödesdigra. Genren ställer alltså mycket höga krav på utövaren.

 

Vad innebär teknisk dykning?
Teknisk dykning innebär att det förekommer någon typ av tak under dykningen. Det kan vara ett fysiskt tak som då man dyker i en grotta eller i ett skeppsvrak. Eller ett tak i form av en gräns eller snarare en begränsning som gör att man inte kan gå direkt till ytan. Den här begränsningen kan bero på att för mycket gas lösts ut i kroppens vävnader. En orsak till det är långa och djupa dyk. För det fall man saknar rutin och inte vidtar försiktighetsåtgärder kan detta leda till tryckfallssjuka.

 

Särskild utrustning
Den som ägnar sig åt teknisk dykning har hjälp av både extrautrustning och andra andningsgaser än vanlig luft. Utrustningen har också reserver av alla delar. Det vill säga man har dubbla flaskor, avvägningssystem och regulatorer med mera.

 

Dykgaser
Vid teknisk dykning används olika gaser beroende på vilket djup man befinner sig på.

Till de gaser som används hör Heliox, som består av syre och helium, trimix, bestående av syre, kväve och helium, nitrox, består av syre och kväve och syrgas. Gasen argon används för att förbättra torrdräktens värmeförmåga.Teknisk dykning 3

 

Grundkurs i teknisk dykning
Vid Swedtechdiving.se anordnas kurser i teknisk dykning. Deras grundkurs, Technical Diving Basic Skills, är enligt deras definition, en förberedelse för teknisk dykning.

För att överhuvudtaget få genomföra kursen har man satt vissa förkrav; 18-årsgräns gäller för eleven, man ska ha loggat minimum 50 stycken dyk i varierande dykmiljö och sist men absolut inte minst – man ska vara vid god fysik och mental hälsa.

 

För dykarklubben på företaget kan en kick off i Stockholm med inslag av dykaktiviteter arrangeras särskilt.

gazeti